اژدهای دریایی دیده اید +عکس

0
6
سرویس عکس و فیلم فردا: اژدهای دریایی برگدار، زائده های روی بدن این ماهی برای استتار میباشد، همچنین اژدهای دریایی برگدار قادر است رنگش را به منظور تطبیق با محیط تغییر دهد.
 
اژدهای دریایی 

اژدهای دریایی برگدار، زائده های روی بدن این ماهی برای استتار میباشد، همچنین اژدهای دریایی برگدار قادر است رنگش را به منظور تطبیق با محیط تغییر دهد.

منبع: فردا نیوز

ارسال دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here