عکس: آخرین دفاعیات قاتلان بنیتا

0
7533
سرویس عکس و فیلم فردا: دومین جلسه محاکمه عاملان قتل بنیتا چهارشنبه به ریاست قاضی محمدی کشکولی در شعبه ٩ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. متهم ردیف اول و دوم این پرونده در این جلسه برای آخرین دفاع در جایگاه حاضر شدند.

 

 

 

دومین جلسه محاکمه عاملان قتل بنیتا چهارشنبه به ریاست قاضی محمدی کشکولی در شعبه ٩ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. متهم ردیف اول و دوم این پرونده در این جلسه برای آخرین دفاع در جایگاه حاضر شدند.

منبع: فردا نیوز

ارسال دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here