نقدینگی به ۱۳۱۵ هزار میلیارد تومان رسید

0
14
حجم نقدینگی در خرداد ماه امسال با ۲۴٫۱ درصد رشد نسبت به خرداد ماه ۹۵ به ۱۳۱۴ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش فارس، براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خردادماه امسال با ۴٫۹ درصد افزایش نسبت به اسفندماه ۹۵ به ۱۳۱۴ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با خردادماه ۹۵ به میزان ۲۴٫۱ درصد رشد نشان می‌دهد. 

سهم شبه پول در کل نقدینگی ۱۱۵۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و سهم شبه پول ۱۶۴ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان است. در سه ماهه اول امسال، رشد شبه پول ۵٫۵ درصد و پول یک درصد بوده است. 

در ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه سال جاری، شبه پول ۲۴٫۶ درصد و پول ۲۰٫۷ درصد افزایش یافته است. 

میزان اسکناس مسکوک در دست اشخاص ۳۴ هزار و ۱۰ میلیارد تومان محاسبه شده که کاهش ۱۳٫۵ درصدی در دوره سه ماهه ۹۶ را نشان می‌دهد. 

 منبع: الف

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here