اجازه ندادیم حتی یکی از تروریست های تهران فرار کنند!

0
4

این نظامی که پشتوانه مردم، آمریکا را از منطقه بیرون و جریان تروریستی داعش را در بیرون کشور زمین‌گیر کرده است چطور می‌گویند که نمی‌تواند ۲ نفر را محاکمه کند؟ از نجابت نظام سوء استفاده نکنند اقتدار نظام بیشتر از این حرف‌هاست

سرویس سیاسی فردا: سردار محمد کوثری در بخشی از مصاحبه خود با تسنیم گفت: بالاخره یک موردی پیش آمد که توانستند چند دقیقه در مقابل مجلس عملیات تروریستی کنند اما همه دیدند که ما اجازه ندادیم حتی یک نفر از این تروریست‌ها فرار کند. او هم چنین درباره فتنه گفته است: این نظامی که پشتوانه مردم، آمریکا را از منطقه بیرون و جریان تروریستی داعش را در بیرون کشور زمین‌گیر کرده است چطور می‌گویند که نمی‌تواند  ۲ نفر را محاکمه کند؟ از نجابت نظام سوء استفاده نکنند اقتدار نظام بیشتر از این حرف‌هاست.

منبع: فردا نیوز

ارسال دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here