اولین دولتی که خرمشهر و خلیج فارس را عربستان و خلیج عربی نامید!

0
5

نگرانی ما آنچنان شدید بود که نامه مفصلی به رئیس اتحادیه عرب با نام «نهضت آزادی ایران – خارج از کشور» به امضای این‌جانب نوشته و ارسال شد. در این نامه با صراحت این سیاست مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفت.

سرویس سیاسی فردا: هادی خسروشاهی در متنی پیرامون ابراهیم یزدی که در روزنامه شرق منتشر شده است، بخشی از نامه او درباره فعالیت در مصر را آورده که در ادامه خواهد آمد: دولت مصر شاید اولین دولتی بود که نام خلیج‌فارس را به نامی جعلی تغییر داد و اصرار به آن نام جعلی داشت. ما این را نه‌تن‌ها مفید نمی‌دانستیم، بلکه آن را مُضر به روابط میان ناسیونالیسم عرب و ناسیونالیسم ایرانی می‌دانستیم. این در حالی بود که حتی در نقشه‌های جغرافیایی که بر دیوار سالن کنفرانس در مقر ریاست‌جمهوری، در دفتر کمال‌الدین رفعت، معاون ناصر، همه‌جا نام آن «خلیج‌الفارسی» آمده بود. این بدعت غلط، متأسفانه همچنان باقی مانده و موجب کدورت میان دولت‌های عرب و ایرانیان شده است.  شاید دولت مصر، اولین دولت عربی بود که خوزستان ایران را «عربستان» نامید و از گروهی به نام «جبهه آزادی‌بخش عربستان» حمایت کرد. ما از این سیاست‌ها به‌شدت نگران بودیم و مورد اعتراض ما قرار گرفت و چند جلسه در دفتر کمال‌الدین رفعت برگزار شد. اما به نتیجه‌ای نرسید. نگرانی ما آنچنان شدید بود که نامه مفصلی به رئیس اتحادیه عرب با نام «نهضت آزادی ایران – خارج از کشور» به امضای این‌جانب نوشته و ارسال شد. در این نامه با صراحت این سیاست مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفت.

منبع: فردا نیوز

ارسال دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here