آسیاب ورنون در فرانسه | آسیابی قدیمی در کشور فرانسه !!

0
6

آسیاب در زمان های گذشته خیلی کاربرد داشت، مخصوصا در آرد کردن گندم. آسیاب در واقع دستگاهی است که از یک سنگ ثابت و یک سنگ متحرک تشکیل شده و دانه های گندم و ذرت و… از سوراخی به قسمت بین دو سنگ ریخته می شد و سنگ دوم که بر روی سنگ اول حرکت می کرد، باعث آرد شدن دانه ها می شد. یکی از این آسیاب، آسیاب قدیمی ورنون برروی پلی در فرانسه می باشد. برای آشنایی با آسیاب ورنون در فرانسه با همگردی همراه باشید.

آشنایی با آسیاب قدیمی ورنون در فرانسه

آشنایی با آسیاب قدیمی ورنون

در گذشته های دور در محله ای به نام ورنون در فرانسه، مزرعه های ذرتی بود که برای آرد کردن این ذرت ها آسیاب هایی در این حوالی بر روی پلی که از روی رود سن می گذشت، ساخته بودند. این آسیاب ها که تعداد آن ها به ۵ عدد می رسید، مجهز به چرخ آبگرد بود که با توجه به کاهش یا افزایش سطح آب تغییر می کرد. متاسفانه در حال حاضر این پل به کلی از بین رفته و فقط این آسیاب قدیمی تنها آسیابی است که در کرانه سمت راست رودخانه سن و در میان دو پایه انتهایی پل قرار دارد. اهمیت نظامی این پل بعد از پایان یافتن جنگ از بین رفت و شاه فیلیپ اجازه داد که بر روی این پل آسیاب های بادی بسازند. همه این ها بعد از این که کل منطقه نورماندی به فرانسه پیوست، یعنی در سال ۱۲۰۴، این امر سبب شد که به مدت یک قرن و نیم آتش جنگ به این منطقه نرسد. درواقع محلی های ورنون شانس آوردند، چون که این دژ کوچک دیگر درگیر جنگ نشد و آن ها توانستند از امتیاز داشتن آسیاب بادی بهره مند شوند. 

آشنایی با آسیاب قدیمی ورنون در فرانسه

آشنایی با آسیاب قدیمی ورنون در فرانسه

نحوه ساخته شدن پل سنگی ورنون

در واقع شاه فیلیپ دوم چون در حال جنگ با ریچارد اول بود. پادشاه انگلستان در آن زمان ریچارد اول بود که بر نیمه غربی حکومت می کرد. شاه فیلیپ دوم برای این که نیروهای نظامی را به راحتی انتقال دهد، دستور ساخت این پل سنگی را داد و این پل سنگی که میان ۴ برج بلند ۲۰ متری و یک خندق واقع شده بود، توسط پایگاهی که در ساحل رودخانه وجود داشت، نگهبانی و حفاظت می گردید که پلی بود با ساختاری ساده و مربعی. بنابراین دو آسیاب روی ساحل غربی وجود دارند که یکی از آن ها از بین رفته و دیگری اکنون پابرجاست و سه آسیاب دیگر دقیقا در سمت مقابل ساخته شدند که دیگر اثری از آن ها به جای نمانده است. این پل توسط هیچ کدام از حاکمان یا حتی خاندان سلطنتی نگهداری نمی شد و گفته می شود که سیلی ویرانگر در سال ۱۶۵۱ این پل را به گونه ای تخریب نمود که دیگر به هیچ وجه قابل استفاده نبود.

آشنایی با آسیاب قدیمی ورنون در فرانسه

آشنایی با آسیاب قدیمی ورنون در فرانسه

سرگذشت آسیاب

جالب است بدانید که هیچ گونه اقدامی برای تعمیر یا بازسازی پل توسط هیچ کس انجام نشد و نهایتا تا دو قرن این منطقه فاقد پل بود  و مردم توسط کشتی ها از یک سمت رودخانه به طرف دیگر می رفتند، اما سرانجام در سال ۱۸۶۰ میلادی یعنی دو قرن بعد پلی سنگی کمی بالاتر از این پل ساختند، اما این پل هم در طی جنگ پروس دوباره آسیب دید و مجددا بازسازی گردید. همچنین بعد از این همه ماجرا، آسیاب ورنون که به عنوان نماد ورنون شناخته می شود، روزگاری در سال های ۱۹۴۰ و ۱۹۴۴ طی جنگ جهانی دوم توسط بمباران هوایی تخریب شد، اما سرانجام آسیاب ورنون در فرانسه بازسازی شد. 

آشنایی با آسیاب قدیمی ورنون در فرانسه

شما هم میتوانید نویسنده مجله همگردی باشید

منبع: همگردی

ارسال دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here